O nas

„Każdy ma w sobie wiele możliwości, wystarczy je tylko odkryć” – ta myśl Konfucjusza przyświecała twórcom Przedszkola Artystycznego „PLASTONUTKI”.

Historia

Twórcy Przedszkola Artystycznego Plastonutki postanowili zadbać o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci oraz pomóc w pełnym rozwoju ich uzdolnień artystycznych, by w przyszłości stały się świadomymi odbiorcami lub nawet twórcami sztuki…

Było to zadanie ambitne, ale realizowane przez grupę entuzjastów, dla których dobro najmłodszych było sprawą dużej wagi – szybko nabrało realnych kształtów.

Przyjaciele Młodego Artysty

Jako pierwsza pomogła dyrekcja Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 1 im. H. Wieniawskiego, gdzie od lat organizowano zajęcia rytmiki dla dzieci 6-letnich, przygotowujące je do ewentualnego podjęcia nauki w szkole. Drugim patronem „PLASTONUTEK” zostało:

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS.

Rozszerzenie programu zajęć rytmiki oraz dołączenie do nich lekcji plastyki spotkało się z aprobatą dzieci i rodziców. Jednak największy wpływ na wzrost zainteresowania taką formą zajęć spowodowało grono nauczycieli, których – poza wysokimi kwalifikacjami – cechowały zapał, pomysłowość i wielka serdeczność dla podopiecznych.

Początek przedszkola

Liczba dzieci i grup „PLASTONUTEK” szybko rosła. Zajęciami zainteresowali się rodzice dzieci młodszych, powstały więc grupy dla 4 i 5-latków. Pojawiły się też pytania, czy nie byłoby możliwe utworzenie przedszkola przedpołudniowego, gdyż dla wielu dzieci łączenie zajęć w „zwykłym” przedszkolu z popołudniowymi było zbyt męczące.

Dzięki tym sugestiom, po wielu konsultacjach z zarządem Stowarzyszenia oraz panią Dyrektor POSM – Krystyną Majorowicz – ówczesna kierowniczka przedszkola postanowiła poszukać lokalu na zorganizowanie przedszkola z pełnym zakresem zajęć dydaktycznych i artystycznych.

Pierwsza lokalizacja

Dzięki życzliwości pani Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej oraz pani Dyrektor Państwowej Bursy Szkół Artystycznych – „PLASTONUTKI” znalazły bezpieczne lokum w świetlicy bursy – „przez ścianę” z patronującymi im szkołą i stowarzyszeniem. Od tego momentu wszystkie działania nabrały rozpędu. Błyskawicznie zarejestrowano nowopowstające przedszkole w Kuratorium Oświaty, znaleziono nauczycieli o bardzo wysokich kwalifikacjach, zadbano o wyposażenie sali i szatni w najpotrzebniejsze sprzęty, zakup pomocy dydaktycznych, spełnienie wymogów sanitarnych. Ponieważ świetlica bursy pozwalała na stworzenie tylko jednej grupy przedszkolnej ustalono, że najpierw powstanie „zerówka”, a z czasem pani dyrektor rozejrzy się za nowymi pomieszczeniami, pozwalającymi utworzyć kolejne oddziały przedszkolne. Zainteresowani rodzice pomogli przeprowadzić rekrutację, szukając przyszłych przedszkolaków wśród swoich krewnych i znajomych. Wśród wychowanków „zerówki” znalazły się dzieci nauczycieli POSM I i POSM II stopnia oraz rodzeństwo uczniów tych szkół.

W pierwszym roku działalności do „zerówki” uczęszczało 23 dzieci, a liczba zainteresowanych nią rodziców była coraz większa.

Dyrekcja

 2005 r.

Od początku istnienia przedszkola jego dyrektorem była Agnieszka Nowak. Jej przypadła rola organizacji zarówno grup popołudniowych, jak i przedpołudniowej „zerówki”. Ona też – zachęcona dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci – zaczęła rozglądać się za nową siedzibą, pozwalającą rozszerzyć „zerówkę” do rozmiarów kilkuoddziałowego przedszkola.

2005 – 2006 r.

Od listopada 2005 r. do października 2006 r. dyrektorem przedszkola była Grażyna Adamczak – Krzykowska.

2006 – 2007 r.

Od października 2006 r. do końca czerwca 2007 r. obowiązki dyrektora pełniła Ewa Drzewiecka.

2005 r.

Jej działania przyniosły pozytywny efekt i dzięki wielu „dobrym duchom” od września 2005r. w wynajętych i pięknie wyremontowanych pomieszczeniach kamienicy przy al. K. Marcinkowskiego 1 rozpoczęło działalność 3-oddziałowe przedszkole z grupami dla dzieci 3- i 4-letnich, 5-letnich oraz zerówki. Grupy popołudniowe nadal mają zajęcia w POSM nr 1 przy ul. Solnej 12 (patrz: Rytmika dla wszystkich).

 

2007 – 2022 r.

Od 1 lipca 2007 r. aż do sierpnia roku 2022 funkcję dyrektora pełniła Iwona Kłosińska. Piętnaście lat pracy oraz jej wielkie zaangażowanie i serce, które oddała PLASTONUTKOM, pozwoliły rozwinąć skrzydła zarówno przedszkolakom, jak i absolwentom, których już wielu opuściło przedszkolne mury, a także nauczycielom, którzy kochają pracę w PLASTONUTKACH m.in. dzięki niezwykłej, rodzinnej atmosferze, która tu panuje.

2022 r.

Od 1 września 2022 roku nowym dyrektorem Przedszkola Artystycznego PLASTONUTKI została Magdalena Marcinkowska-Sauer.

Dyrekcja

 2005 r.

Od początku istnienia przedszkola jego dyrektorem była Agnieszka Nowak. Jej przypadła rola organizacji zarówno grup popołudniowych, jak i przedpołudniowej „zerówki”. Ona też – zachęcona dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci – zaczęła rozglądać się za nową siedzibą, pozwalającą rozszerzyć „zerówkę” do rozmiarów kilkuoddziałowego przedszkola.

2005 – 2006 r.

Od listopada 2005 r. do października 2006 r. dyrektorem przedszkola była Grażyna Adamczak – Krzykowska.

2005 r.

Jej działania przyniosły pozytywny efekt i dzięki wielu „dobrym duchom” od września 2005r. w wynajętych i pięknie wyremontowanych pomieszczeniach kamienicy przy al. K. Marcinkowskiego 1 rozpoczęło działalność 3-oddziałowe przedszkole z grupami dla dzieci 3- i 4-letnich, 5-letnich oraz zerówki. Grupy popołudniowe nadal mają zajęcia w POSM nr 1 przy ul. Solnej 12 (patrz: Rytmika dla wszystkich).

 

2006 – 2007 r.

Od października 2006 r. do końca czerwca 2007 r. obowiązki dyrektora pełniła Ewa Drzewiecka.

2007 – 2022 r.

Od 1 lipca 2007 r. aż do sierpnia roku 2022 funkcję dyrektora pełniła Iwona Kłosińska. Piętnaście lat pracy oraz jej wielkie zaangażowanie i serce, które oddała PLASTONUTKOM, pozwoliły rozwinąć skrzydła zarówno przedszkolakom, jak i absolwentom, których już wielu opuściło przedszkolne mury, a także nauczycielom, którzy kochają pracę w PLASTONUTKACH m.in. dzięki niezwykłej, rodzinnej atmosferze, która tu panuje.

2022 r.

Od 1 września 2022 roku nowym dyrektorem Przedszkola Artystycznego PLASTONUTKI została Magdalena Marcinkowska-Sauer.

Oferta

Podążając za tempem rozwoju i potrzebami każdego dziecka, staramy się wybierać elementy tych metod, które w danej chwili są dla niego najlepsze.

Przedszkole czynne jest od 7:00 do 17:00

Na Państwa dzieci czekamy już od samego rana

Fachowa opieka nad dzieckiem

Doświadczenie i wielkie serce do wspólnego rozwoju i zabawy

Wykształcona i kreatywna kadra

Absolwenci UAM, Akademi Muzycznej, Akademi Sztuk Pięknych

W cenie czesnego otrzymują Państwo:

niepowtarzalny, artystyczny i pełen ciepła klimat

uroczystości, zabawy i spektakle

występy przyjezdnych teatrów i aktorów

smaczne posiłki przygotowane w naszej kuchni

grupy liczące maksymalnie 18 dzieci

wyprawy do muzeów, galerii i teatrów

koncerty odbywające się w przedszkolu

bardzo dobre przygotowanie do szkoły

stosujemy nowoczesne metody dydaktyczne

• Metoda Projektów,
• Pedagogika zabawy „KLANZA”,
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
• Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,
• Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej,
• Metoda Carla Orffa – słowo, muzyka, ruch,
• Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
• Glottodydaktyka,

Zajęcia dodatkowe

• język angielski,
• szachy,
• rytmika ,
• religia ,
• naukę tańca ludowego z elementami baletu ,
• warsztaty plastyczne ,
• warsztaty teatralne.

• „Dziecięca matematyka” wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
• Metoda E. Jaques-Dalcroze’a,
• „Przyjaciele Zippiego” metoda doskonalenia umiejętności społecznych i emocjonalnych dziecka,
• Bajkoterapia,
• Techniki parateatralne – drama, pantomima, teatr cieni, kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe.

Opieka specjalistów

Zapewniamy również opiekę specjalistów

• logopedy
• neurologopedy
• psychologa

KALENDARZ

Stałych wydarzeń

Spotkania, przedstawienia i wspólny rodzinny czas.
To dla nas ważne!

wrzesień
październik

•   Piknik rodzinny
•   Pasowanie na przedszkolaka

styczeń

•   Dzień Babci i Dziadka

marzec

•   powitanie wiosny

maj

•   Dzień Rodzinny

grudzień

•   Spektakl świąteczny
•   Kolędowanie z Rodzicami
•   Wigilia przedszkolna
•   Wspólne kolędowanie

luty

•   Balik karnawałowy

kwiecień

•   Wielkanocny zajączek – zabawy i poszukiwanie prezentów

czerwiec

•   Zakończenie „Zerówki”
•   Zielone Przedszkole dla dzieci z najstarszej grupy