Program & Rozkład Dnia

Plany zajęćZajęcia dla chętnych

Ramowy rozkład dnia

}

7:00 - 8:15 | ZABAWY

indywidualne i zespołowe, integracyjne, rozmowy planowane i sytuacyjne, praca wyrównawcza i stymulacyjna

}

8:15 - 8:30 | PORZĄDKI

po zajęciach porannych

}

8:30 - 9:00 | ŚNIADANIE

i przygotowanie do zajęć dydaktycznych

}

9:00 - 11:30 | ZAJĘCIA EDUKACYJNE

z całą grupą, zajęcia dodatkowe

}

11:30 | DRUGIE ŚNIADANIE

}

12:00 - 13:30 | ZABAWY

w Ogrodzie Jordanowskim, spacery, wycieczki

}

13:30 | OBIAD

}

14:00 | BAJKOTERAPIA

i czynności porządkowe, higieniczne

}

14:30 - 17:00 | ZABAWY

rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy w sali
lub na dworze, praca indywidualna i wyrównawcza, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy dydaktyczne

Szczegółowe plany i zajęcia 

Każdego dnia w przedszkolu mamy wiele interesujących i urozmaiconych zajęć

Szczegółowy Plan Dnia w grupach:

Grupa
3
latków

PONIEDZIAŁEK
7:00
– zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:40 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w  Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
11:40 – rytmika
12:10 – język angielski
13:00 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

CZWARTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:00 – zajęcia dydaktyczne
           (nauka przez zabawę)
9:30 – zabawy swobodne w przedszkolu
           lub w Ogrodzie Jordanowskim
10:30 – warsztaty plastyczne
11:30 – drugie śniadanie
12:00 –  zabawy swobodne w przedszkolulub w Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

WTOREK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
12:00 – Sowa Mądra Głowa
13:00 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

PIĄTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne (nauka przez zabawę)
9:40 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:00 –  religia
11:30 –  drugie śniadanie
12:00 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
13:00 –  obiad
14:00–  bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

ŚRODA
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
          (nauka przez zabawę)
9:40 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w  Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
11:40 – rytmika
12:10 – j. angielski
13:00 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

Rytmika

prowadzi:
mgr Marlena Pietrzak – Burandt
Godziny: 11:40 – 12:00
Dzień: poniedziałek, środa

Język Angielski

prowadzi:
mgr Katarzyna Bachur-Płaczkowska
Godziny: 12:10 – 12:30
Dzień: poniedziałek, środa

Warsztaty Plastyczne

prowadzi:
mgr Katarzyna Jakuszewska
Godziny: 10.30 – 11:10
Dzień: czwartek

Religia

prowadzi:
mgr Paulina Szymczak
Godziny: 11:00 – 11:30
Dzień: piątek

Szczegółowy Plan Dnia w grupach:

Grupa
3
latków

PONIEDZIAŁEK
7:00
– zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:40 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w  Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
11:40 – rytmika
12:10 – język angielski
13:00 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

WTOREK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
12:00 – Sowa Mądra Głowa
13:00 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

ŚRODA
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
          (nauka przez zabawę)
9:40 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w  Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
11:40 – rytmika
12:10 – j. angielski
13:00 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

CZWARTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:00 – zajęcia dydaktyczne
           (nauka przez zabawę)
9:30 – zabawy swobodne w przedszkolu
           lub w Ogrodzie Jordanowskim
10:30 – warsztaty plastyczne
11:30 – drugie śniadanie
12:00 –  zabawy swobodne w przedszkolulub w Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

PIĄTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne (nauka przez zabawę)
9:40 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:00 –  religia
11:30 –  drugie śniadanie
12:00 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
13:00 –  obiad
14:00–  bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

Rytmika

prowadzi:
mgr Marlena Pietrzak – Burandt
Godziny: 11:40 – 12:00
Dzień: poniedziałek, środa

Język Angielski

prowadzi:
mgr Katarzyna Bachur-Płaczkowska
Godziny: 12:10 – 12:30
Dzień: poniedziałek, środa

Warsztaty Plastyczne

prowadzi:
mgr Katarzyna Jakuszewska
Godziny: 10.30 – 11:10
Dzień: czwartek

Religia

prowadzi:
mgr Paulina Szymczak
Godziny: 11:00 – 11:30
Dzień: piątek

Grupa
4 i 5 latków

PONIEDZIAŁEK
7:00
– zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – warsztaty teatralne
9:45 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
10:15 – zabawy w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – rytmika
12:30 – język angielski
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne
 

CZWARTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
10:50 – drugie śniadanie
11:15 – warsztaty plastyczne
12:15 – szachy grupa 1
12:45 – szachy grupa 2
13:15 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

WTOREK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:45 – taniec ludowy z elementami baletu
10:15 – zabawy w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – zabawy w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

PIĄTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
10:30 – religia
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – zabawy w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

ŚRODA
7:00 – zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne (nauka przez zabawę)
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – rytmika
12:30 – język angielski
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

Rytmika

prowadzi:
mgr Marlena Pietrzak – Burandt
Godziny: 12:00 – 12:25
Dzień: poniedziałek, środa

Taniec ludowy z elementami baletu

prowadzi instruktor tańca:
Michał Podgórski
Godziny: 9:40 – 10:10
Dzień: wtorek

Język Angielski

prowadzi:
mgr Katarzyna Bachur-Płaczkowska
Godziny: 12:30 – 12:55
Dzień: poniedziałek, środa

Warsztaty teatralne

prowadzi aktor:
Piotr Witoń
Godziny: 9:15 – 9:45
Dzień: poniedziałek

Warsztaty Plastyczne

prowadzi:
mgr Katarzyna Jakuszewska
Godziny: 11.15 – 12:15
Dzień: czwartek

Szachy

prowadzi:
mgr Hanna Zboroń
Godziny: 12.15 – 12:45,
12.45 – 13:15
Dzień: czwartek

Religia

prowadzi:
mgr Paulina Szymczak
Godziny: 10:30 – 11:00
Dzień: piątek

Grupa
4 i 5 latków

PONIEDZIAŁEK
7:00
– zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – warsztaty teatralne
9:45 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
10:15 – zabawy w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – rytmika
12:30 – język angielski
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne
 

WTOREK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:45 – taniec ludowy z elementami baletu
10:15 – zabawy w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – zabawy w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

ŚRODA
7:00 – zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne (nauka przez zabawę)
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – rytmika
12:30 – język angielski
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

CZWARTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
10:50 – drugie śniadanie
11:15 – warsztaty plastyczne
12:15 – szachy grupa 1
12:45 – szachy grupa 2
13:15 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

PIĄTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:50 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub Ogrodzie Jordanowskim
10:30 – religia
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – zabawy w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

Rytmika

prowadzi:
mgr Marlena Pietrzak – Burandt
Godziny: 12:00 – 12:25
Dzień: poniedziałek, środa

Taniez ludowy z elementami baletu

prowadzi instruktor tańca:
Michał Podgórski
Godziny: 9:40 – 10:10
Dzień: wtorek

Język Angielski

prowadzi:
mgr Katarzyna Bachur-Płaczkowska
Godziny: 12:30 – 12:55
Dzień: poniedziałek, środa

Warsztaty teatralne

prowadzi aktor:
Piotr Witoń
Godziny: 9:15 – 9:45
Dzień: poniedziałek

Warsztaty Plastyczne

prowadzi:
mgr Katarzyna Jakuszewska
Godziny: 11.15 – 12:15
Dzień: czwartek

Szachy

prowadzi:
mgr Hanna Zboroń
Godziny: 12.15 – 12:45,
12.45 – 13:15
Dzień: czwartek

Religia

prowadzi:
mgr Paulina Szymczak
Godziny: 10:30 – 11:00
Dzień: piątek

Grupa
6
latków

PONIEDZIAŁEK
7:00
– zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
9:45 – warsztaty teatralne
10:15 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
12:25 – rytmika
12:55 – język angielski
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

CZWARTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:00 – zajęcia dydaktyczne
9:30 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
11:40 – szachy
12:30 – warsztaty plastyczne
13:40 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

WTOREK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne 
10:10 – taniec ludowy
z elementami baletu
10:40 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

PIĄTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
10:00 – religia
10:30 – 12:30 – logopedia
(zajęcia indywidualne)
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

ŚRODA
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:25 – rytmika
12:55 – język angielski
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

Rytmika

prowadzi:
mgr Marlena Pietrzak – Burandt
Godziny: 12:25 – 12:55
Dzień: poniedziałek, środa

Taniez ludowy z elementami baletu

prowadzi instruktor tańca:
Michał Podgórski
Godziny: 10:10 – 10:40
Dzień: wtorek

Język Angielski

prowadzi:
mgr Katarzyna Bachur-Płaczkowska
Godziny: 12:55 – 13:25
Dzień: poniedziałek, środa

Warsztaty teatralne

prowadzi aktor:
Piotr Witoń
Godziny: 9:45 – 10:15
Dzień: poniedziałek

Warsztaty Plastyczne

prowadzi:
mgr Katarzyna Jakuszewska
Godziny: 12.30 – 13:30
Dzień: czwartek

Szachy

prowadzi:
mgr Hanna Zboroń
Godziny: 11.40 – 12:10
Dzień: czwartek

Religia

prowadzi:
mgr Paulina Szymczak
Godziny: 10:00 – 10:30
Dzień: piątek

Logopedia

prowadzi:
mgr Hanna Horbacz-Rosa
Godziny: 10:30 – 12:30
Dzień: piątek

Zajęcia indywidualne

Grupa
6
latlków

PONIEDZIAŁEK
7:00
– zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
9:45 – warsztaty teatralne
10:15 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
12:25 – rytmika
12:55 – język angielski
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

WTOREK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne 
10:10 – taniec ludowy
z elementami baletu
10:40 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

ŚRODA
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
9:45 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:30 – drugie śniadanie
12:25 – rytmika
12:55 – język angielski
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

CZWARTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:00 – zajęcia dydaktyczne
9:30 – zabawy swobodne w przedszkolu
lub w Ogrodzie Jordanowskim
11:00 – drugie śniadanie
11:40 – szachy
12:30 – warsztaty plastyczne
13:40 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

PIĄTEK
7:00 – zajęcia integracyjne
8:30 – śniadanie
9:15 – zajęcia dydaktyczne
(nauka przez zabawę)
10:00 – religia
10:30 – 12:30 – logopedia
(zajęcia indywidualne)
11:30 – drugie śniadanie
12:00 – zabawy swobodne w przedszkolu lub w Ogrodzie Jordanowskim
13:30 – obiad
14:00 – bajkoterapia
14:30 – zabawy swobodne

Rytmika

prowadzi:
mgr Marlena Pietrzak – Burandt
Godziny: 12:25 – 12:55
Dzień: poniedziałek, środa

Taniez ludowy z elementami baletu

prowadzi instruktor tańca:
Michał Podgórski
Godziny: 10:10 – 10:40
Dzień: wtorek

Język Angielski

prowadzi:
mgr Katarzyna Bachur-Płaczkowska
Godziny: 12:55 – 13:25
Dzień: poniedziałek, środa

Warsztaty teatralne

prowadzi aktor:
Piotr Witoń
Godziny: 9:45 – 10:15
Dzień: poniedziałek

Warsztaty Plastyczne

prowadzi:
mgr Katarzyna Jakuszewska
Godziny: 12.30 – 13:30
Dzień: czwartek

Szachy

prowadzi:
mgr Hanna Zboroń
Godziny: 11.40 – 12:10
Dzień: czwartek

Religia

prowadzi:
mgr Paulina Szymczak
Godziny: 10:00 – 10:30
Dzień: piątek

Logopedia

prowadzi:
mgr Hanna Horbacz-Rosa
Godziny: 10:30 – 12:30
Dzień: piątek

Zajęcia indywidualne

Konsultacje Psychologiczne

Dbamy o to, by nasze kochane dzieci czuły się zaopiekowane i wspierane na każdej płaszczyźnie swojego rozwoju, dlatego w naszym przedszkolu korzystamy z konsultacji z psychologiem.

mgr Aleksandra Broniarz | Dzień/godziny: zmiennie; spotkania z każdą grupą raz w tygodniu przez 30 minut.

 

Dla chętnych

ROBOTYKA

prowadzi:
firma Go4Robot
Godziny: grupa młodsza – 13:30 – 14:00
                    grupa starsza – 14:00 – 15:00
Dzień: poniedziałek

Dla chętnych

SZERMIERKA

prowadzi:
instruktor Michalina Downar
Godziny: grupa 1 – 14:30 – 15:15
                    grupa 2 – 15:15 – 16:00
Dzień: środa

Dla chętnych

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

( DO WYBORU: FORTEPIAN, FLET, SKRZYPCE I IN.)

prowadzą: nauczyciele
Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1

Godziny: indywidualnie ustalane z nauczycielem

Dzień: indywidualnie ustalany z nauczycielem