Rytmika dla wszystkich

POPOŁUDNIOWE SPOTKANIA Z RYTMIKĄ

Zajęcia trwają od 15.09 do 31.05

Dzieciom, które nie uczęszczają do naszego przedszkola, proponujemy popołudniowe spotkania z rytmiką. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach – młodszej (4-5 lat) i starszej (5-6 lat). Spotykamy się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, w budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 przy ulicy Solnej 12. Przed szkołą znajduje się parking,
z którego rodzice mogą korzystać.

Na tok zajęć składają się: 

  • rozwijanie wrażliwości i zdolności muzycznych,

  • dostarczanie radości płynącej z kontaktu z muzyką i rówieśnikami,

  • przygotowanie dzieci do szkoły przez:

  • współdziałanie w zespole,

  • rozwijanie silnej woli,

  • rozbudzanie wiary we własne siły,

  • wzmacnianie samokontroli.

ZAPISY
W SEKRETARIACIE POSM I ST. NR 1 PRZY UL. SOLNEJ 12
TEL. 61 852 04 01

Istnieje również możliwość indywidualnej gry na instrumentach muzycznych

Pianino

Flet

Gitara

Wiolonczela