Regulamin Przedszkola

W przedszkolu dbamy o to, by dzieci były bezpieczne i zadowolone.

Dlatego prosimy o przestrzeganie ustaleń:

• Przedszkole jest otwarte w godz. od 7.00 do 17.00. Przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godziny 9:00, odbieramy do 17:00. Zajęcia trwają do godziny 14.30, odbiór dzieci odbywa się po zakończonych zajęciach.

• Na zajęcia przedszkolne dzieci ubieramy w wygodne rzeczy – dresy, miękkie buty (przedszkolne i do wychodzenia), aby dzieci bez przeszkód mogły biegać na dworze i bawić się w sali. Unikamy długich płaszczy, eleganckich sukienek.

• Wszystkie worki ze strojami zabieramy do domu raz w miesiącu, ręczniki natomiast w każdy piątek – po wypraniu w poniedziałek przynosimy je z powrotem. Prosimy, aby Państwo podpisali woreczki i każdy element stroju.

• Czesne wpłacamy do 5 każdego miesiąca na konto przedszkola:
BZ-WBK SA IX O Poznań 53 1090 2734 0000 0001 0996 5029

• Jeżeli dziecko jest chore – w kolejnym miesiącu otrzymują Państwo zwrot kosztów za wyżywienie. Koszty posiłków odliczane są od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka.

• Nie przynosimy do przedszkola słodyczy, cukierków, gum do żucia (jedynie z okazji urodzin/imienin) oraz zabawek kojarzących się z przemocą (pistoletów, mieczy itp.)